Premiile Boboc

Premiile Boboc

Premiile se vor acorda la fiecare congres pentru cele trei mai bune prezentări de afiș și cele două cele mai bune prezentări orale. Criteriile de evaluare sunt originalitatea cercetării, nivelul informațiilor și configurația afișului.

 

Prof. Acad. Dr. GHEORGHE BOBOC

Ortodont (04.6.1929 – 05.12.2011)

 

Doctorat 1969

Membru al Academiei Române de Științe Medicale

Câștigător al Premiului „Gh. Marinescu” al Academiei Române (1967) pentru monografie: „Aparatele ortodontice: principii și metode”

Premiul „Toma Ionescu” al Academiei Române de Științe Medicale (1998) pentru întreaga sa carieră științifică și profesională.

Prof. Dr. Gheorghe Boboc a absolvit Facultatea de Stomatologie, Institutul de Medicină și Farmacie București în 1954 ca cel mai bun din promoția sa. Și-a început cariera academică în 1957 și, doar șase luni mai târziu, a fost pus la conducere privind organizarea și conducerea secțiunii ortodontice a Facultății. În funcția sa, a proiectat și mai târziu dezvoltat planuri de învățământ universitar pentru cunoștințe teoretice și practice de ortodonție, planuri de învățământ care încă mai constituie fundația educației universitare ortodontice de astăzi.

A trecut prin toții pașii de ierarhie academică până la profesor și a condus Departamentul de Educație Continuă în Stomatologie 1 (1983-1989) și Ortodonție (1989-1999). După ieșirea sa la pensie, a continua în calitate de profesor consultant la UMF Carol Davila București, în timp ce a continua să mențină cabinetul său particular.

Activitatea sa didactică s-a bazat pe predarea ortodonției studenților și studenților la masterat sau doctorat, precum și cunoștințe de stomatologie și maxilofaciale studenților Facultăților de Medicină Generală și Pediatrie. Prin urmare, a stabilit planurile de învățământ pentru studenți, studenții de masterat sau doctorat și dentiști generali îndreptându-se spre cursuri de educație continuă. A participat la și condus numeroase comitete de examinare, unde a fost cunoscut pentru evaluarea sa corectă și imparțială.

Una dintre principalele sale realizări a fost acceptul ortodonției ca specialitate medicală separată în România.

În 1994, a inițiat și a avut succes în înființarea Asociației Naționale Române de Ortodonție, ANRO, care a fost co-fondator al Federației Mondiale a Ortodonților. A acționat în capacitate de prim Președinte al ANRO.

Activitatea sa științifică a generat mai mult de 200 de prezentări orale și lucrări publicate. A fost autor al următoarelor cărți: Ortodonție, curs, litografie IMF (1961); Malocluzii, Ed. Medicală (1971); Aparate ortodontice: principii și metode, Ed. Medicală (1974); Formarea și creșterea craniofacială, Ed. Medicală (1979, reditat și suplimentat în 1996); Tratarea malocluziilor, Ed. Medicală (1982); Îmbinarea în ortodonție, ca prim autor, Ed. Facla (1987); Patologia sistemului stomatgnat, curs, litografie IMF (1987), Otorinolaringologie pediatrică, în calitate de colab., Ed. Medicală (1992).

Principalele sale activități științifice s-au concentrat pe ortodonție, prin încercarea de a introduce terapiile din lumea întreagă în România, prin conceperea propriilor sale terapii și aparate și prin diversificarea mijloacelor de tratament existente.

Unele din domeniile sale particulare de interes au fost terapia gradată a malocluziilor, echilibrarea finală a rezultatelor ortodontice, tratarea conservatoare a prognatismului la adulți, terapia de mușcare adâncă, tratarea complexă a pacienților despicătură, diversificarea aparatelor ortodontice, abordarea chirurgicală și utilizarea forței reduse pentru dinții afectați și așa mai departe. A fost pasionat de fotografie și a documentat în mod considerabil evoluția pacienților săi.

Și-a dedicat efortul întregii sale vieți pacienților săi, studenților și marii sale iubiri: ortodonția.

22

ani

120

Evenimente realizate

10000

Participanti evenimente

1000

Speakeri

AREO

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ORTODONȚIE” are țelul principal de a promova știința și tehnica de ortodonție și de a sponsoriza acest domeniu, de a obține și menține anumite standarde cu privire la instruirea practică și teoretică a celor care o practică sau care doresc să devină specialiști în ortodonție, precum și de a dezvolta activități specifice menite să contribuie la sănătatea publica din punct de vedere ortodontic.

Devenind membru al asociației, te alături unei mari familii de ortodonti din intreaga lume. Aceasta este AREO.

În AREO poți să vii cu idei, care dacă sunt motivate se pot transforma în realități. Identificându-se elementele comune ale membrilor se conturează o strategie unitară bazată pe satisfacerea unor nevoi similare, cu beneficii concrete pentru toţi membrii asociaţiei

  • programe concrete cu privire la activitățile ortodontice;
  • spirit de parteneriat între membrii Asociației;
  • colaborarea cu toate celelalte asociații din acest domeniu, precum și cu specialiștii asociați din domeniu, atât din țară cât și din străinătate;
  • cursuri, seminarii, simpozioane, expoziții, congrese și evenimente științitice în ortodontie pentru educația profesională continuă a ortodonților;
  • certificate pentru cei care participă la manifestările ortodontice AREO;
  • sprijinirea initiativelor locale ale membrilor în profilaxie
  • Va elabora și aplica programe menite să lupte împotriva afecțiunilor dentare;
  • contribuție de participare redusă la manifestările AREO şi a partenerilor AREO;

Pentru a fi membru AREO, orice persoana are obligația să iși exercite drepturile de membru și să respecte îndatoririle pe care i le conferă calitatea de membru al AREO.

Cum pot deveni membru?

Membru AREO poate deveni orice medic stomatolog cu autorizație de liberă practică ori student la stomatologie, care recunoaște Statutul, plătește cotizația pe baza liberei adeziuni. Nu pot fi membri ai AMSPPR acei medici care constituie subiectul unei condamnări pentru o infracțiune ce este incompatibilă cu profesia de medic sau sunt sanctionați cu ridicarea dreptului de practică medicală de către forurile îndreptățite.

X