Despre AREO

TERMENII VOINȚEI ASOCIAȚIEI ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL ASOCIAȚIEI

Art.5. „ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ORTODONȚIE” are țelul principal de a promova știința și tehnica de ortodonție și de a sponsoriza acest domeniu, de a obține și menține anumite standarde cu privire la instruirea practică și teoretică a celor care o practică sau care doresc să devină specialiști în ortodonție, precum și de a dezvolta activități specifice menite să contribuie la sănătatea public din punct de vedere ortodontic.

Asociația are ca țel principal protecția intereselor membrilor săi cu privire la instituțiile publice de stat sau orice persoană fizică sau entitate juridică.

Art. 6. Constituirea asociației reprezintă voința membrilor fondatori, care au convenit să se alăture la data de 01.09.2001. Asociația a fost încorporată pe baza Hotărârii de la data de 5.10.2001, nr. registru 210/PJ/2001 pronunțată de Instanța din Iași și este înregistrată în Registrul pentru Asociații și Fundații sub nr. 103/A/12.10.2001.

Art. 7. Asociația este și rămâne deschisă pentru persoane fizice sau entități legale care acționează în mod legal în calitate de tehnicieni ortodonți sau dentiști, în temeiul cerințelor prevăzute în Secțiunea VI, Articolele de la 11.2 până la 11.5.

Art.8. Pentru a îndeplini țelul său, Asociația va dezvolta următoarele activități:

 • Va elabora programe concrete cu privire la activitățile ortodontice;
 • Va promova spiritul de parteneriat între membrii Asociației;
 • Va sprijini și colabora cu toate celelalte asociații din acest domeniu, precum și cu specialiștii asociați din domeniu, atât din țară cât și din străinătate;
 • Va acorda consiliere specială atât persoanelor fizice cât și entităților juridice care doresc să dobândească cunoștințe cu privire la tehnicile ortodontice;
 • Va organiza cursuri, seminarii, simpozioane, expoziții, congrese și manifestații științitice în ortodontică pentru educația profesională continuă a ortodonților;
 • Va elabora și aplica programe menite să lupte împotriva afecțiunilor dentare;
 • Va acorda certificate de prezență celor care participă la anumite cursuri de educație continuă;
 • Va edita și publica materiale de specialitate în ortodontică și stomatologie;
 • Va atrage și folosi în mod legal surse financiare sub formă de subvenții, abonamente, donații, contribuții, patronaj menite să ajute la îndeplinirea țelului Asociației;
 • Va dezvolta orice alte activități economice permise prin lege pentru a obține veniturile necesare pentru a îndeplini țelul său.
22

ani

120

Evenimente realizate

10000

Participanti evenimente

1000

Speakeri

AREO

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE EXCELENȚĂ ÎN ORTODONȚIE” are țelul principal de a promova știința și tehnica de ortodonție și de a sponsoriza acest domeniu, de a obține și menține anumite standarde cu privire la instruirea practică și teoretică a celor care o practică sau care doresc să devină specialiști în ortodonție, precum și de a dezvolta activități specifice menite să contribuie la sănătatea publica din punct de vedere ortodontic.

Devenind membru al asociației, te alături unei mari familii de ortodonti din intreaga lume. Aceasta este AREO.

În AREO poți să vii cu idei, care dacă sunt motivate se pot transforma în realități. Identificându-se elementele comune ale membrilor se conturează o strategie unitară bazată pe satisfacerea unor nevoi similare, cu beneficii concrete pentru toţi membrii asociaţiei

 • programe concrete cu privire la activitățile ortodontice;
 • spirit de parteneriat între membrii Asociației;
 • colaborarea cu toate celelalte asociații din acest domeniu, precum și cu specialiștii asociați din domeniu, atât din țară cât și din străinătate;
 • cursuri, seminarii, simpozioane, expoziții, congrese și evenimente științitice în ortodontie pentru educația profesională continuă a ortodonților;
 • certificate pentru cei care participă la manifestările ortodontice AREO;
 • sprijinirea initiativelor locale ale membrilor în profilaxie
 • Va elabora și aplica programe menite să lupte împotriva afecțiunilor dentare;
 • contribuție de participare redusă la manifestările AREO şi a partenerilor AREO;

Pentru a fi membru AREO, orice persoana are obligația să iși exercite drepturile de membru și să respecte îndatoririle pe care i le conferă calitatea de membru al AREO.

Cum pot deveni membru?

Membru AREO poate deveni orice medic stomatolog cu autorizație de liberă practică ori student la stomatologie, care recunoaște Statutul, plătește cotizația pe baza liberei adeziuni. Nu pot fi membri ai AMSPPR acei medici care constituie subiectul unei condamnări pentru o infracțiune ce este incompatibilă cu profesia de medic sau sunt sanctionați cu ridicarea dreptului de practică medicală de către forurile îndreptățite.

X